Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Zieke werknemer

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers in velerlei opzichten bij de werkgever neergelegd. Denkt u aan de doorbetaling van salaris tijdens ziekte, de herplaatsingsinspanningen die u geacht wordt te verrichten en de eventuele aanpassing van de werkplek. U kunt zich tegen de financiële consequenties (deels) verzekeren. Doet u dat niet dan bent u een zogeheten 'eigen risicodrager'. De financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. In beginsel kan immers pas na twee jaar (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid de arbeidsrelatie worden beëindigd. Daarbij moet dan wel vaststaan dat de werknemer niet binnen 26 weken herstelt en niet binnen 26 weken kan worden herplaatst in passende, of aangepaste arbeid. 
 

Veel ondernemers maken een onderscheid tussen 'ziek' en 'echt ziek'. Bij ziektes zoals bijvoorbeeld reuma of MS kunnen werknemers over het algemeen wel op begrip rekenen. Maar dat begrip is minder bij ziektes als “burn-out”  en bij ziektes die te maken hebben met omstandigheden in de privésfeer. De Hoge Raad is er duidelijk over  dat ook bij verslavingen (alcohol, drugs, eetstoornissen) sprake is van ziekte en dat ook in die gevallen de verplichting twee jaar lang loon door te betalen geldt. Voor de ondernemer die hiermee te maken krijgt is het zaak zich dit tijdig te realiseren en goed te sturen op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Door de werknemer passende (tijdelijke) arbeid aan te bieden (welk aanbod de werknemer dient te accepteren) en door te verlangen dat de werknemer meewerkt aan zijn re-integratie, bijvoorbeeld door het volgen van hulpprogramma’s.

 

Een veel voorkomende misvatting is dat een werknemer niet kan worden ontslagen tijdens ziekte. Dat is wel degelijk mogelijk. In elk geval als de reden van het ontslag geen verband houdt met de ziekte. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie. De UWV route is dan afgesneden vanwege het opzegverbod, maar ontslag is wel mogelijk via een beëindigingsovereenkomst of via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Ook ontslag wegens ziekte is mogelijk. Bijvoorbeeld als de werknemer zich zo regelmatig  ziek meldt, dat hij niet meer goed is in te roosteren en dat de ondernemer niet meer op hem kan rekenen. Als dat kan worden aangetoond is ontslag mogelijk via het UWV (op het moment dat de werknemer niet ziek is), via een beëindigingsovereenkomst (als de reden van de ziekmelding de werknemer niet kan worden verweten) of via de kantonrechter.
 

Er zijn vele andere kwesties denkbaar waar de ziekte van de werknemer een rol speelt. Heeft u een specifieke vraag neem dan contact op met mr. L.C. van der Meer, zij is dé specialiste op dit gebied.   

 

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119