Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Vaststelling vaderschap

Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

 

Als een vrouw en een man getrouwd zijn en een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.

 

Bij een geregistreerd partnerschap of een relatie zonder huwelijk is de erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen bij de gemeente.


Toestemming van moeder en kind
Voor de erkenning van een kind dat jonger is dan 16 jaar heeft de man de toestemming van de moeder nodig. En van het kind zelf, als het kind 12 jaar is of ouder.


Vervangende toestemming
Indien de moeder geen toestemming verleent voor de erkenning van het kind door de man, dan kan de man de rechter verzoeken vervangende toestemming te verlenen. Deze mogelijkheid van erkenning tegen de wil van de moeder in komt alleen toe aan de verwekker. In een procedure tot verkrijging van vervangende toestemming weegt de rechter de belangen van de betrokkenen waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat zowel het kind als de verwekker er aanspraak op heeft dat hun relatie rechtens wordt erkend als familierechtelijke betrekking.


Ouderlijk gezag
Door de erkenning van het kind is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van het kind. Ook mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.


Vaderschap gerechtelijk vaststellen
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (gvv) is een laatste redmiddel om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind. Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat de man die het kind verwekt heeft, weigert het kind te erkennen of omdat de verwekker van het kind overlijdt voordat erkenning heeft plaatsgevonden. De moeder kan het verzoek voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap doen tot 5 jaar na de geboorte van haar kind. Als de identiteit van de vermoedelijke verwekker nog niet bekend is, kan zij het verzoek indienen tot maximaal 5 jaar nadat de identiteit van de verwekker bekend is geworden. Voor een kind geldt geen termijn voor het indienen van een gvv-verzoek.


De man die de verwekker van het kind is, en die het kind wenst te erkennen kan dat niet via een gvv- verzoek doen. In gevallen waarin erkenning door hem niet mogelijk is, omdat de toestemming van de moeder gewijzigd wordt, staat hem de weg van de vervangende toestemming als hiervoor beschreven open.


De advocaten van Veerman Advocaten kunnen u informeren en adviseren over de diverse mogelijkheden tot de vaststelling van het vaderschap.

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119