Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Gezag & scheiden

Kinderen staan onder het gezag van hun ouders. Bij een scheiding blijven ouders samen belast met het ouderlijk gezag. Behalve als er gegronde redenen zijn om aan de rechter te vragen om slechts één van de ouders na de scheiding met het gezag te belasten. Belangrijke beslissingen over het kind moeten door de ouders in principe samen worden genomen. Dus ook na de scheiding. Het is van belang dat scheidende ouders in het ouderschapsplan met elkaar afspraken maken over de manier waarop beslissingen over hun kind worden genomen; in overleg of zonder overleg.

 

Als het ouders ook na de scheiding lukt om met elkaar over de kinderen te blijven praten, zullen er minder conflicten zijn. Rechters moeten namelijk nogal eens een beslissing nemen als één ouder met de kinderen wil verhuizen en de andere ouder deze verhuizing te ver weg vindt, zodat deze de kinderen dan minder vaak bij zich kan hebben. Een co-ouderschapsregeling wordt bijvoorbeeld meestal onmogelijk als één van de ouders naar een andere plaats verhuist, verder weg. Het verdient daarom aanbeveling om verhuisbeslissingen alleen in overleg met de ex-partner te nemen als er kinderen in het spel zijn.


Gezag na scheiding
Wat ook geregeld voorkomt is dat partijen enige tijd na de scheiding, problemen ondervinden bij de uitvoering van de omgang- of zorgregeling. Dit kan voor partijen reden zijn om de rechtbank te verzoeken om eenoudergezag vast te stellen. Ook hiervoor zijn gegronde redenen en gewijzigde omstandigheden noodzakelijk. Daarbij is voorts van belang dat de rechter bij dergelijke zaken altijd het belang van het kind voorop stelt.


Gezag zonder huwelijk
Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren, zijn de ouders niet automatisch gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Dit moeten de ouders samen aanvragen. Soms komt het voor dat ouders vergeten dit te regelen en dit een probleem wordt nadat hun relatie is verbroken. Zo kan de moeder weigeren akkoord te gaan met het verzoek van de vader om gezamenlijk gezag. De vader kan in deze situatie de rechter bijvoorbeeld vragen om beide ouders gezamenlijk te belasten met het ouderlijk gezag.


Gezag met een ander dan een ouder
Ook is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken om een ander dan een ouder te belasten met het gezag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een nieuwe partner die tezamen met de andere ouder het gezag over het kind zal hebben.

 
De advocaten van Veerman Advocaten kunnen u informeren en adviseren over de diverse soorten gezagskwesties.
 

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119