Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Privacy Policy

Veerman advocaten is in het kader van haar dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Veerman advocaten verwerkt deze persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Veerman advocaten mee om wordt gegaan. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Wij bevelen u aan om onderstaande privacyverklaring volledig door te lezen zodat u op de hoogte bent.

 

Van wie verkrijgen wij uw persoonsgegevens
Wij verkrijgen de persoonsgegevens rechtstreeks van u (al dan niet via het contactformulier op de website), van instanties zoals de kamer van koophandel of van een in uw zaak betrokken (derde) partij.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Veerman advocaten verwerkt onder andere uw naam, geboortedatum, BSN, (e-mail)adres, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, bedrijfsnaam, bankrekeningnummer en overige informatie die noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering.

 

Doel en grondslagen voor verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk met het oog op onze dienstverlening, hetgeen tevens het gerechtvaardigd belang van Veerman Advocaten betreft. In het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Verder verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder administratie/facturatie, in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaarplicht voor advocaten en de fiscale bewaarplicht en in het kader de wettelijke bewaarplicht en in het belang van de advocaten zelf met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid. De gegevens worden door ons 7 jaar bewaard.

 

Tenslotte gebruiken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een lezing/cursus. Deze gegevens gebruiken wij zolang onze dienstverlening of zakelijke relatie voortduurt en gedurende maximaal 2 jaar daarna.

 

Het kan zijn dat Veerman Advocaten uw toestemming vraagt voor een specifieke verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft altijd de mogelijkheid om uw eerder aan Veerman Advocaten gegeven toestemming in te trekken.

 

Bijzondere persoonsgegevens mogen wij verwerken indien:
de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van wettelijke verplichtingen of verplichtingen voortvloeiend uit een procedure en:

-u de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;

-wij een rechtsvordering moeten instellen, uitoefenen of onderbouwen;

-u ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens:
-waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
-waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
-waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt;
-over uw gezondheid.

 

Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of bedrijfsvoering. Wij wijzen u erop dat het nodig kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, bijvoorbeeld de deurwaarder of een IT-leverancier. In het kader van een gerechtelijke procedure kan het verder nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met de wederpartij en/of de gerechtelijke instantie waarbij wordt geprocedeerd.

 

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Indien noodzakelijk, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst met derden om te waarborgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Veerman advocaten geeft uw persoonsgegevens in principe niet door aan organisaties of personen in of van landen buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

 

Verwijzingen naar andere websites
Het is mogelijk dat de website van Veerman advocaten links en/of verwijzingen bevat naar andere internetsites. Veerman advocaten is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door (de beheerders van) deze andere websites.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Veerman advocaten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat wij organisatorische maatregelen nemen, waaronder het informeren van onze medewerkers over de AVG en het onderwerpen van onze medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding.

 

Cookies op onze website

Veerman advocaten gebruikt  cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Functionele en niet-functionele cookies
Wij maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen wij altijd. Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website. Ook zorgen deze cookies ervoor dat producten in bijvoorbeeld uw winkelmandje bewaard blijven wanneer u iets wilt kopen in onze webshop.

 

Naast functionele cookies plaatsen wij ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Deze is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten wij welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken wij onze website kunnen verbeteren. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken wij cookies om verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites. Lees hieronder meer over niet-functionele analytische cookies.

 

Analytische cookies 
Analytische cookies stellen ons in staat om uw websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak u onze website gebruikt, naar welke informatie u op zoek bent en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten wij welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken wij onze website kunnen verbeteren voor een optimale gebruiksvriendelijkheid. Wij analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die wij verzamelen kunnen wij niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt! Wij maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen wij altijd bij een bezoek aan onze website.

 

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
-Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
-Het bijhouden van de duur van het bezoek.
-De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
-Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
-De manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of u op één van onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.
-Enkele anonieme gegevens die zijn ingevuld in een formulier, zoals het type auto of welk type dekking het meest wordt gekozen.
-Items die u hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje op de website.

 

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens uit deze cookies zal doen, verwijzen wij u door naar de privacyverklaringen van Google.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

 

Integratie van social media cookies 
Social media zie je steeds meer op websites, denk hierbij aan Facebook, Instagram, Twitter, Youtube en ook Google. Ook op onze website maken wij gebruik van social media. Wij tonen video's en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. De social media sites gebruiken vaak cookies om te weten vanaf welke website ze bezoekers binnen krijgen. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

 

Uw rechten

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Veerman Advocaten. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan een verzoek als hierboven beschreven geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten, kunt u contact opnemen met Veerman Advocaten via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

Wijzigingen
Veerman advocaten houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Doorgevoerde aanpassingen zullen op deze pagina worden bekendgemaakt. Door deze pagina te controleren, bent u derhalve op de hoogte van de meest recente versie.

 

Contact
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen:

 

Veerman Advocaten
Julianaweg 141A
1131 DH Volendam

 

Postbus 187
1130 AD Volendam

 

Tel.  0299 322484
Fax. 0299 322485
info@veermanadvocaten.nl

 

Laatste versie: 23 augustus 2018

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119