Deze website maakt gebruik van cookies, door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie-beleid. Lees meer over ons cookie-beleidAkkoord x

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de deelnemers zelf hun conflict oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en te onderhandelen, onder leiding van een onafhankelijke mediator. Bij Mediation werkt en denkt de deelnemer dus zelf actief mee aan het vormgeven van een oplossing.

 

De mediator kiest geen partij, maar is en blijft onafhankelijk en neutraal. Wat niet wel zeggen dat de mediator alleen maar achterover gaat zitten en zijn mond houdt. Hij zal soms tussenbeide komen als het er misschien wat te heet aan toe gaat: soms zal hij vragen om een bepaald standpunt te verduidelijken. En soms zal een mediator besluiten even apart met de deelnemers te gaan zitten.

 

Voordat de Mediation van start gaat wordt afgesproken dat alles wat tijdens de Mediationgesprekken besproken wordt vertrouwelijk is. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen.  Het doel daarvan is dat je vrij met elkaar kunt praten en niet bang hoeft te zijn dat je met de in vertrouwen gedeelde informatie om de oren wordt geslagen.

 

Een traditioneel Mediationtraject bestaat gemiddeld uit 4 tot 6 gesprekken, uitmondend in een vaststellingsovereenkomst als de Mediation succesvol is geweest. Of een afrondend gesprek als de Mediation niet tot (deel)oplossingen heeft geleid.  

 

Uit de praktijk is gebleken dat de factoren die bepalen of een oplossing in Mediation wordt bereikt veelal te maken hebben met de motieven waarom mensen voor Mediation kiezen. Ik noem er een paar. Mediation is vaak succesvol voor mensen die: 
–          snel een oplossing willen;
–          de oplossing in eigen hand willen houden
–          maatwerk willen;
–          het behoud van de (werk)relatie belangrijk vinden;


Wat kost een traditioneel Mediation-traject?

Bij een traditioneel Mediation-Traject wordt een uurtarief gehanteerd van € 200,-- exclusief BTW. Maar er kan ook een fixed fee worden afgesproken.

 

OneDayMediation

Een OneDayMediation is een geheel Mediation-traject in één dag. Niet verspreid over 4-6 gesprekken maar op één dag. Er dient wel wat voorwerk te worden verricht. Zo dienen de deelnemers een uitgebreid intakeformulier in te vullen en begint de OneDayMediation als de Mediationovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

 

En dan is het tijd voor de OneDayMediation zelf. We treffen elkaar om 9:00 uur op een gezamenlijk af te stemmen locatie. Om vervolgens onder begeleiding van de mediator in één dag het gehele Mediationtraject door te werken.  Als het nodig is gaan we door tot 24:00. Om vervolgens te proosten op de bereikte overeenstemming die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  

 

En als we er nu toch niet uitkomen? Dan biedt OneDayMediation de mogelijkheid om op de punten die nog niet beslist zijn een bindend advies te vragen. Deze methode wordt in de Verenigde Staten al jaren toegepast onder de naam Med-Arb (Mediation Arbitration).  

 

Nota bene: Voordat er een bindend advies wordt gegeven beëindigt de mediator de Mediation. Hij wisselt alleen van rol nadat de deelnemers daarmee nadrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.

 

Voor wie is OneDayMediation geschikt?

Mediation in één dag is als methode van conflictoplossing geschikt voor bijna alle soorten geschillen. OneDayMediation richt zich evenwel op het oplossen van geschillen op de werkvloer én op geschillen tussen ondernemers.

 

Het onderscheid met een gewoon Mediationtraject is voor de hand liggend: de Mediation vindt in één dag plaats. OneDayMediation stelt echter ook hogere eisen aan de deelnemers. Zij moeten in staat zijn om een dag lang keihard te werken aan het oplossen van het conflict en, meer dan nog dan bij een gewone Mediation, moeten zij bereid om in het hier en nu beslissingen te nemen.     


Wat kost OneDayMediation?

Een OneDayMediation kost € 2500,-- exclusief btw. 

 

Pre-Mediation

OneDayMediation biedt ook pre-Mediation aan. Waar Mediation een methode van conflictoplossing is, is pre-Mediation een methode om te voorkomen dat een conflict ontstaat. 

 

Tijdens een pre-Mediation wordt vooral geprobeerd om duidelijkheid te verkrijgen over elkaars standpunten en achterliggende belangen. Het idee is dat als partijen elkaars belangen (onder)kennen zij daar in hun eigen positionering rekening mee houden. 

 

Pre-Mediation kan om meerdere redenen nuttig zijn. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zowel voor de onderlinge verhoudingen als voor de portemonnee.

 

Pre-mediation wordt aangeboden als losse dienst in welk geval een uurtarief van € 200,-- exclusief btw geldt, maar kan ook als abonnement worden genomen voor € 2.000,-- per jaar. Daarvoor krijgt de abonnee recht op
15 uur pre-mediation óf juridisch advies per jaar.

  •  
  • Postbus 10224
  • Tel.  +31 203699396
  • Fax. +31 202010119